Portfolio

Miniatura - CoWinners

CoWinners

Firma CoWinners dostarcza niezbędną wiedzę i doświadczenie w 4 głównych obszarach: startupy technologiczne, wdrażanie innowacji, sieci i klastry firm oraz transfer technologii.

strona projektu: www.cowinners.pl